อ่านนิสัยผู้ชาย ดูว่าจากเขาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่


อ่านนิสัยผู้ชาย ดูว่าจากเขาเป็นลูกคนที่เท่าไหร่

ชายหนุ่มของคุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ เขามีพี่น้องกี่คน สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อบุคลิกภาพ และความรู้สึกนึกคิดของเขาไม่น้อย เวลาทีเขาคบหากับคุณเขาจะแสดงสิ่งเหล่านี้ออกมา ลองมาอ่านผู้ชายจากลำดับที่เขาเกิด ว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไร


1.ลูกคนโต เขาเป็นตัวของตัวเองเอาใจใส่ดูแลทุกคน และเป็นที่พึ่งสำหรับคุณได้ เป็นคนมีเหตุผล รอบคอบ สามารถให้คำแนะนำที่ดีแก่คุณได้แต่เขามักจะมีแนวโน้มบ้าอำนาจ บางทีคุณอาจจะต้องพูดความต้องการของคุณออกมา

2.ลูกคนกลาง เขาสามารถเข้ากับใครได้ดีชอบเข้าสังคม ซื่อสัตย์ มีความอ่อนไหว มีน้ำใจ และปรับตัวเข้ากับคุณได้ดี เขาอาจดูเหมือนเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้น และชอบเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นอยู่เสมอ

3.ลูกคนเล็ก เขาเป็นคนน่ารัก เชื่อฟังคุณ และมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เขาจะโดดเด่นในสังคม และชอบเล่าเรื่องต่างๆ ให้คุณฟัง แต่เราจะเอาอะไรแน่นอนกับเขาไม่ได้ เขาอาจทิ้งคุณแล้วไปทำสิ่งที่เขาอยากทำมากกว่าก็ได้

4.ลูกคนเดียว เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบ และมีพลังผลักดันมากมาย เขาจะทุ่มเททุกอย่าง ทำในสิ่งที่คุณต้องการ แต่เขามักจะทำตัวเป็นข้าวของคุณหรือแสดงออกถึงความหึงหวงต่อคุณ เพราะเขามักจะนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลัก เนื่องจากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมากมายจากพ่อแม่ และไม่ต้องแบ่งปันอะไรให้พี่น้องคนอื่น 
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.