อินดี้สุด! ผลสำรวจเผย วัยรุ่นอังกฤษส่วนใหญ่ชอบดูคอนเสิร์ตคนเดียว

"วัยรุ่นอังกฤษส่วนใหญ่ชอบดูคอนเสิร์ตคนเดียว"


หรือนี่จะเป็นยุคของคนอินดี้ที่แท้จริง เพราะบริษัท DICE ได้ทำการสำรวจวัยรุ่นชาวอังกฤษ ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี 
จำนวน 500 คน พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไปชม คอนเสิร์ต คนเดียว แทนที่จะไปกับเพื่อน โดยวัยรุ่นราว 65% ระบุ
ว่าเคยไปชมคอนเสิร์ตคนเดียว และผู้ที่เผยว่าติดใจ จะไปคนเดียวอีกก็มีมากถึง 98% ในขณะที่ 84% ยอมรับว่าฟัง
เพลงได้เพราะขึ้นเมื่อไปชมคอนเสิร์ตคนเดียว
และเมื่อถามถึงสาเหตุที่ไปชมคอนเสิร์ตคนเดียว 38% ระบุว่าเป็นเพราะเพื่อนไม่ว่าง ในขณะที่ 37% กล่าวว่ารสนิยม

การฟังเพลงของตนกับเพื่อนไม่ตรงกัน และอีก 31% นึกอยากจะไปก็ไปเลย ไม่ได้ชวนเพื่อนไว้ก่อน
สำหรับแนวเพงที่วัยรุ่นที่ชอบไปคอนเสิร์ตคนเดียวนิยมฟังมากที่สุดคือเพลงอินดี้ โดย 41% ชอบเพลงที่มีซาวนด์กีตาร์
หนักๆ ขณะที่ 2% ชอบเพลงป๊อป และอีก 1% ชอบแนวไกรม์หรือนี่จะเป็นยุคของคนอินดี้ที่แท้จริง? เพราะบริษัท 
DICE ได้ทำการสำรวจวัยรุ่นชาวอังกฤษ ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี จำนวน 500 คน พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไปชม
คอนเสิร์ตคนเดียว แทนที่จะไปกับเพื่อน โดยวัยรุ่นราว 65% ระบุว่าเคยไปชมคอนเสิร์ตคนเดียว และผู้ที่เผยว่าติดใจ จะ
ไปคนเดียวอีกก็มีมากถึง 98% ในขณะที่ 84% ยอมรับว่าฟังเพลงได้เพราะขึ้นเมื่อไปชมคอนเสิร์ตคนเดียว
และเมื่อถามถึงสาเหตุที่ไปชมคอนเสิร์ตคนเดียว 38% ระบุว่าเป็นเพราะเพื่อนไม่ว่าง ในขณะที่ 37% กล่าวว่ารสนิยการ
ฟังเพลงของตนกับเพื่อนไม่ตรงกัน และอีก 31% นึกอยากจะไปก็ไปเลย ไม่ได้ชวนเพื่อนไว้ก่อน
สำหรับแนวเพงที่วัยรุ่นที่ชอบไปคอนเสิร์ตคนเดียวนิยมฟังมากที่สุดคือเพลงอินดี้ โดย 41% ชอบเพลงที่มีซาวนด์กีตาร์
หนักๆ ขณะที่ 2% ชอบเพลงป๊อป และอีก 1% ชอบแนวไกรม์ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.